دکتر خواجه سروی

غلامرضا خواجه سروی استاد دانشگاه و سیاستمدار ایرانی است که هم‌اکنون مدیرعاملی موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک را برعهده دارد.

وی دانش‌آموخته دانشگاه امام صادق و عضو هیئت علمی این دانشگاه بود که پس از پیروزی محمود احمدی‌نژاد در سال ۱۳۸۴، ابتدا قائم مقام محمدباقر خرمشاد معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم در دوران محمدمهدی زاهدی شد. با انتخاب کامران دانشجو برای تصدی وزرات علوم در دولت نهم، خرمشاد از وزارت علوم خارج شد و جای خود را برای خواجه سروی باز کرد و بدین ترتیب خواجه سروی معاون اجتماعی و فرهنگی کامران دانشجو شد.

دانلود رزومه